Partners

Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders

 

KVNR
Boompjes 40
3011 XB  Rotterdam
010 4146 001
www.kvnr.nl

De KVNR is dé belangenbehartiger voor in Nederland gevestigde reders die in de zeevaart actief zijn. De activiteiten richten zich op politiek, overheid, maritiem cluster en de samenleving. Doel van de belangenbehartiging is dat reders wereldwijd onbelemmerd kunnen ondernemen met schone schepen die veilig varen.


Koninklijke BLN-Schuttevaer

BLN

Scheepmakerij 330
3331 MC
Zwijndrecht
078 - 7820 565
www.bln.nl

Koninklijke BLN-Schuttevaer zet zich vanaf Kade 330 in Zwijndrecht in voor deze unieke sector. Wij maken vaart met het  behartigen van specifieke belangen van ondernemers en collectieve behoefte van de sector. We zijn er voor varende ondernemers, reders, bevrachters en operators. Vanuit onze visie 'verbinden vanuit diversiteit’ bouwen we aan één sterke community waarin alle stakeholders samenwerken aan een duurzaam toekomstperspectief. Samen zetten we de binnenvaart met hoofdletters op de kaart.